Współuzależnienie (syndrom) jest utrwaloną formą funkcjonowania w niszczącej relacji związanej z patologicznymi zachowaniami uzależnionego partnera ograniczająca w sposób istotny swobodę wyboru postępowania, prowadząca do pogorszenia własnego stanu i utrudniająca zmianę własnego położenia na lepsze.

Cechy osób współuzależnionych:

niskie poczucie własnej wartości

nadmierna opiekuńczośc

nadmierna odpowiedzialnośc

nadmierna kontrola