Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu  na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

 

Jej głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.

Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową, a program będzie obejmował:

• wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane

• rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć

• aktywne, wspierające słuchanie

• motywowanie młodego człowieka do współdziałania

• modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań

• uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole

• wspieranie procesu usamodzielniania się

• budowanie realnego poczucia własnej wartości młodego człowieka

• konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

 

Prowadzący: Katarzyna Dolińska