Fazy uzależnienia od narkotyków:

1. Faza eksperymentowania.

2. Częste zażywanie.

3. Regularne zażywanie.

4. Zaawansowane uzależnienie.

Objawy ostrzegawcze, mogące świadczyc o problemie:

 • przekrwione spojówki, oczy "szklane", źrenice nienaturalnie zwężone lub rozszerzone

 • ślady po igle na ciele

 • brak apetytu, zaburzenia trawienia

 • osłabienie, niskie ciśnienie krwi, nieregularne tętno

 • osłabienie wrażliwości czuciowej

 • specyficzny, słodkawy zapach ubrania , oddechu i włosów

 • nagłe, skrajne zmiany aktywności i nastrojów

 • zmiany w osobowości

 • wybuchy agresji

 • zanik wartości i wyższych uczuć

 • częste zamroczenia świadomości i senność, apatia

 • częste lęki i omamy, halucynacje

 • zaburzenia oddechowe, ataki duszności

 • kłopoty z logicznym myśleniem

 • osłabienie działania zwieraczy odbytu i pęcherza, co powoduje niekontrolowane popuszczanie kału i moczu

 • napady amnezji

 • nagłe nawroty doznań przeżywanych wcześniej pod wpływem narkotyków

 • ataki schizofreniczne i paranoidalne

 • skłonności samobójcze

 • uszkodzenia błon śluzowych i skóry oraz naczyń krwionośnych i narządów wewnętrznych: mózgu, wątroby, płuc i nerek

 • zaniedbanie wyglądu lub nagła zmiana stylu ubierania się

 • zmiana znajomych

 • brak zainteresowań poprzednimi zajęciami, porzucenie hobby

 • kłopoty w szkole (pogorszenie ocen, dużo nieobecności)

 • unikanie domowników

 • późne powroty, czasami spędzanie nocy poza domem

 • kłamstwa i wymówki, wyłudzanie pieniędzy od domowników i podbieranie ich z portfeli, wynoszenie z domu drobiazgów

 • ogólne pozytywne nastawienie do narkotyków, przejawiające się w wypowiedziach i zachowaniu

 • Rodzaje narkotyków:

1. Amfetamina

2. Barbiturany (leki nasenne)

3. Beznodiazepiny (leki uspokajajace)

4. Ecstazy

5. Grzyby halucynogenne

6. Kokaina

7. LSD

8. Marihuana i haszysz

9. Opiaty (m.in. heroina)

10. Środki wziewne (kleje)

11. Dopalacze