Terapia alkoholizmu Warszawa

Oferuję wstępne konsultacje, psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Pomoc terapeutyczna skierowana jest do osób dorosłych.

Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

Terapia indywidualna i/ lub grupowa osób uzależnionych (substancje psychoaktywne, zachowania behawioralne).

Terapia osób współuzależnionych.

Terapia DDA.

Formy pomocy:

Terapia indywidualna- cykl spotkań podczas których badamy razem z Klientem problemowe obszary życia i staramy się doprowadzic do zmiany jakości funkcjonowania. Ilośc i czas terapii omawiany jest na pierwszych spotkaniach z terapeutą. W zależności od potrzeb klienta, proponujemy terapię krótkoterminową (do 20 spotkań) lub długoterminową.

Terapia grupowa - forma leczenia z większą ilością osób o podobnej lub takiej samej specyfikacji problemu. Wysoką skutecznośc w tej formie leczenia obserwuje się u osób uzależnionych.

Testy psychologiczne - forma badania.

 

Terapia alkoholizmu i leczenie uzależnień Warszawa