mgr Katarzyna Dolińska-Kłopotowska

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, specjalista integralnej profilaktyki uzależnień, mediator.


Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, specjalistą integralnej profilaktyki uzależnień, mediatorem.

Pomocą terapeutyczną zajmuję się od 2001 roku. Mam wykształcenie pedagogiczne - specjalizacja: profilaktyka społeczna i resocjalizacja (AH). Ukończyłam integralną profilaktykę uzależnień (UKSW - Centrum Bioetyki).   Jestem absolwentką Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oraz mediatorem (Polskie Centrum Mediacji). Ukończyłam także szkolenie z zakresu psychoterapii humanistycznej dla terapeutów uzależnień organizowane przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Przebyłam szkolenie z zakresu integratywnej psychoterapii depresji w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Stale doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w szeregu szkoleń.

W Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Psychiatrycznej w Warszawie pracuję z osobami uzależnionymi od narkotyków, alkoholu, hazardu, leków. Prowadzę terapię z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz osobami współuzależnionymi. Prowadziłam wykłady i zajęcia warsztatowe dla studentów Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Przez wiele lat pracy lecznictwie odwykowym, pełniłam funkcje kierownicze. Pracowałam jako Zastępca Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  w Szpitalu Psychiatrycznym w Pruszkowie. Wcześniej organizowałam,   a następnie kierowałam Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy Klinice Psychiatrycznej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie współtworzyłam także program leczenia dla osób z "podwójną diagnozą". Przez kilka lat kierowałam zespołem terapeutycznym w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Detox  w Szpitalu Praskim.

Pomagam osobom, które:

- mają problem z uzależnieniem

- mają wśród bliskich osobę uzależnioną (współuzależnienie)

- mają syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików)

Prowadzę terapię indywidualną oraz grupową.


Katarzyna Dolińska-Kłopotowska

Tel. 530-600-630


Terapia współuzależnienia DDA Pruszków - lekarz psychiatra Ożarów i Grodzisk Mazowiecki