Zajęcia grupowe są skierowane do osób będących w bliskich relacjach z osobami uzależnionymi.

Grupa skierowana jest do osób, które:

  • Odczuwają poczucie bezsilności i beznadziei
  • Są zmęczone wprowadzaniem bezskutecznych zmian w swojej rodzinie

Podczas zajęć grupowych będzie możliwość nauczenia się nowych zachowań, które poprawią jakość życia. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania czym jest uzależnienie oraz współuzależnienie. Przyjrzą się obszarom życia, w których mogą się rozwijać i będą mieli szansę nauczyć się pozytywnego myślenia. Poprzez wsparcie grupowe oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami, uczestnicy będą mieli szansę na powrót do satysfakcjonującego życia.

Czas: raz w tygodniu, 120 min.

Prowadzący: Katarzyna Dolińska

Kwalifikacja do grupy: konsultacja u osoby prowadzącej grupę.