Syndrom DDA:

Zespół utrwalonych osobowościowych schematów funkcjonowania psychospołecznego powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrudniają osobie adekwatny, bezpośredni kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. Powoduje to przeżywanie i interpretowanie aktualnych wydarzeń i relacji przez pryzmat bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Zniekształcenia te nie są przez DDA uświadamiane. Schematy te są destrukcyjne i powodują wiele zaburzeń pacjenta w kontakcie z samym sobą oraz z innymi osobami, szczególnie z tymi, z którymi pacjent jest w bliskich związkach. (Zofia Sobolewska-Mellibruda).

Cechy DDA/DDD:

trudności w budowaniu stałych związków

trudności w odczuwaniu własnych potrzeb

uczucie stałego napięcia

nieumiejętnośc radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

potrzeba stałego kontrolowania siebie i innych

negatywny obraz siebie, poczucie niskiej wartości z jednoczesnym stawianiem sobie wysokich wymagań, poczucie nieatrakcyjności

cierpienie psychiczne

postrzeganie świata jako wrogiego

lęk przed zmianą

lęk przed oceną

lęk przed odrzuceniem

poczucie niedostosowania, odmienności


Terapia DDA Pruszków