Cennik


Psychoterapia /konsultacja specjalisty psychoterapii uzależnień:

130 zł (50 min.)


Psychoterapia rodzinna i par:

180 zł (50-60 min.)