Cennik

Psychoterapia indywidulana dorosłych

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Rehabilitacja neuropsychologiczna:

100zł (50 min.)


Psychoterapia - specjalista psychoterapii uzależnień:

120 zł (50 min.)


Psychoterapia rodzinna:

120 zł (60 min.)

150 zł (90 min.)


Wizyta u lekarza psychiatry / specjalisty psychiatry:

130 zł (45 min. - pierwsza wizyta; 30 min.-kolejne).

150 zł - specjalista (45 min. - pierwsza wizyta; 30 min.-wizyty kolejne)


Diagnoza neuropsychologiczna:

130 zł (1 wizyta)


Grupa terapeutyczna / warsztaty:

60 zł/os. (90 min.)


Wizyty domowe lekarza psychiatry / specjalisty psychoterapii uzależnień:

250 zł - 60 min. - specjalista psychoterapii uzależnień

250 zł- 60 min. - lekarz psychiatra

(Na terenie  Pruszkowa, Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka. Poza tym terenem cena wizyty do ustalenia indywidualnie).